BlackSunset e-poe isikuandmete töötlemise tingimused

Käesolevad põhimõtted selgitavad, kuidas BlackSunset OÜ (edaspidi BlackSunset) – registrikood 16513658, asukoht Hariduse põik 1, Kõrveküla, Tartu maakond, Eesti, e-post: info@blacksunset.ee – töötleb isikuandmeid BlackSunset e-poes (edaspidi E-pood).

BlackSunset tegeleb ostjate isikuandmete töötlemisega vastutava töötlejana, järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679, mida tuntakse ka isikuandmete kaitse üldmäärusena.

BlackSunset rakendab vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et tagada isikuandmete kaitse vastavalt käesolevatele põhimõtetele. BlackSunset ei võta vastutust isikuandmete lekke eest, mis on põhjustatud E-poodi kasutava isiku tegevusest või tegevusetusest.

Isikuandmete töötlemine toimub järgmistel eesmärkidel: müügilepingu täitmiseks, seaduses ettenähtud kohustuste täitmiseks (raamatupidamine ja vaidluste lahendamine), kommertsteadaannete edastamiseks ning veebilehe külastusstatistika koostamiseks.

E-poes kogutavad isikuandmed

E-poes tellimuse esitamisel jagavad kasutajad oma nõusolekul isikuandmeid, sealhulgas nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Samuti talletatakse ostuajaloo andmeid, näiteks ostetud tooteid, nende kogust ja ostukuupäeva.

Veebilehe külastamisel kogutakse ja säilitatakse külastaja kohta järgmised andmed: kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon ning külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta). On oluline märkida, et IP-aadresse ei seostata isikute tuvastamisega seotud teabega.

Isikuandmete kogumise eesmärk

E-poes töötleb BlackSunset isikuandmeid mitmel eesmärgil, sealhulgas ostja tuvastamiseks, tellimuste täitmiseks, kauba kohaletoimetamiseks ning vajadusel ostjaga suhtlemiseks.

Lisaks võib BlackSunset kasutada Kliendi isikuandmeid eripakkumiste ja kampaaniate kohta teabe edastamiseks e-posti teel. Kui klient soovib selliste kommertsteadaannete saamisest loobuda, saab ta sellest teada anda meie e-posti aadressil info@blacksunset.ee.

Veebilehe külastamise ajal kogutakse andmeid selle kohta, milliseid osi veebilehest külastatakse ja kui kaua seal aega veedetakse. Neid kogutud andmeid kasutatakse veebilehe külastusstatistika koostamiseks, et aidata veebilehte arendada ja muuta külastajate jaoks mugavamaks.

Isikuandmete säilitamine ja ligipääs

Isikuandmete säilitamine toimub BlackSunset E-poe infotehnoloogilise andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigis. Need serverid kuuluvad BlackSunset volitatud töötlejale ning vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.

Isikuandmete säilitamine haldusteenuse pakkuja serverites on oluline E-poe toimimise ning andmete turvalisuse tagamiseks.

Haldusteenuse pakkuja jagab ostudega seotud andmeid kolmandate osapooltega üksnes anonümiseeritud kujul, kus isikuandmed (nagu nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress) on välja jäetud. Veebilehe külastamise andmete kogumisel kasutatakse Google Analytics tarkvara.

BlackSunset töötajatel, kelle tööülesannetesse see kuulub, on juurdepääs kogutud isikuandmetele, mis on vajalikud tellimuste täitmiseks.

E-poe kaudu kogutud isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele seitse aastat pärast selle majandusaasta lõppu, mil ostja E-poe kaudu tellimuse tegi. Pärast seitsme aasta möödumist kustutatakse kõik ostjaga seotud isikuandmed serveritest.

Mistahes ostudega seotud vaidluste korral säilitatakse kogutud isikuandmed nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Isikuandmete edastamine

Kui ostja valib veoteenuse pakkuja tarneviisiks, siis BlackSunset jagab vajadusel ostja nime, telefoninumbri, e-posti aadressi ja aadressi E-poe toodete kohaletoimetamiseks veoteenuse pakkujale (näiteks Omniva, SmartPost, DPD).

Nii E-poe andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja kui ka veoteenuse pakkuja on volitatud töötlejad, kes on kohustatud BlackSunset-ga sõlmitud lepingute alusel tagama, et isikuandmete töötlemisel võetakse kasutusele kõik vajalikud turvameetmed. Turvalisus on nende poolt prioriteet, et tagada isikuandmete kaitse.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Ostja poolt tellimuse tegemisel sisestatud isikuandmetega saab tutvuda ja neid parandada, võttes BlackSunset-ga ühendust BlackSunset e-postiaadressil info@blacksunset.ee.

Isikuandmetega seotud vaidluste lahendamine

Ostja on nõustunud BlackSunset e-poe isikuandmete töötlemise tingimustega, kui ta sisestab toodete tellimisega seotud andmed.

Kui ostjal on isikuandmete töötlemist puudutavaid küsimusi või pretensioone, võib ta pöörduda BlackSunset poole e-posti aadressil info@blacksunset.ee. Samuti on ostjatel õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile aadressil info@aki.ee, kui nad leiavad, et nende isikuandmete töötlemisel on tekkinud probleeme.

BlackSunset-l on õigus jätta ostja taotlus rahuldamata, kui taotlus on põhjendamatu, selle täitmine on vastuolus isikuandmete kogumise eesmärgiga, või kui taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad Euroopa Liidu andmekaitsenormidest või seadusest.

Kasutus- ja müügitingimused

E-poe kasutus- ja müügitingimused reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad BlackSunset OÜ (reg nr 16513658, aadress Hariduse põik 1, Kõrveküla, Tartu maakond, Eesti, e-post: info@blacksunset.ee, ning BlackSunset OÜ (edaspidi BlackSunset) e-poes (edaspidi E-pood) ostu sooritavate klientide vahel.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 

Tooted ja hinnad

E-poe toodete hinnad on nähtaval igal tootelehel. Need hinnad kehtivad ajavahemikul, mil on vajalik toote eest tasumine.

Hinnale lisandub kättetoimetamise tasu, mis oleneb ostja asukohast ja valitud kättetoimetamise meetodist. Selle tasu suurus on nähtav tellimuse vormistamisel.

Kõik E-poes kuvatud hinnad on väljendatud eurodes ja neile ei lisandu käibemaksu.

Toote kohta lisateabe saamiseks saab ostja pöörduda tootelehele, kus on esitatud vastav info.

Kõik E-poes müüdavad tooted vastavad Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ning nende nõuetele.

Tellimuse vormistamine ja tasumine

Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutavad andmeväljad ning valida sobiv toodete tarne- ja makseviis. Pärast seda kuvatakse ekraanil tasu summa, mille põhjal genereeritakse ostjale BlackSunset poolt arve. Arve saadetakse ostja poolt sisestatud e-posti aadressile.

Kui ostja soovib valida veoteenuse pakkuja (näiteks Omniva, SmartPost, DPD) tarneviisiks, on võimalik toodete eest tasuda vastavalt saadud arvele, kandes märgitud summa BlackSunset arveldusarvele. Alternatiivselt, kui ostja soovib toote ise kohapealt kätte saada, saab ta valida e-poes valiku “Tulen ise järgi”.

Ostuprotsess hõlmab järgmisi samme:

  • Ostja valib soovitud toote ja lisab selle ostukorvi.
  • Valitakse sobiv tarneviis.
  • Makstakse tellimuse eest vastavalt ostjale saadetud arvele või pangalingi kaudu Montonio makselahenduse abil. Seejärel saadetakse toode valitud veoteenuse pakkuja (Omniva, SmartPost, DPD) poolt märgitud pakiautomaati või saab seda kätte BlackSunset asukohast.
  • Arve saamiseks kinnitab ostja tellimuse vormistamise nupul “Kinnitan” ning valib sobiva maksemeetodi.
  • Ost-müügileping loetakse sõlmituks pärast täies ulatuses tasumist BlackSunset arveldusarvele.
  • Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida, näiteks kauba lõppemise või muude põhjuste tõttu, teavitatakse ostjat sellest esimesel võimalusel. Ostjale tagastatakse tasutud summa, sealhulgas kauba kättetoimetamise kulud, viivitamata ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate saatmisest.

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kliendil on võimalik valida erinevate Toote kohaletoimetamise viiside vahel. Toote kohalejõudmine sõltub Kliendi poolt valitud postiteenusest.

Valides kohaletoimetamise viisina Omniva, SmartPOSTI pakiautomaadi, jõuab Toode Kliendi poolt valitud pakiautomaati 5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse postitamise kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Toote kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS teate ja e-mailiga,  mis sisaldab uksekoodi ja pakiautomaadi asukohta, Toodet hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele. Juhul kui Klient ei lähe Tootele järgi eelmainitud tähtaja jooksul, on Klient kohustatud hüvitama korduva saatmisega seotud kulud.

Valides kohaletoimetamise viisina Kulleri, jõuab Toode Kliendi poolt valitud aadressile 5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Kuller võtab Kliendiga ühendust telefoni teel ning kooskõlastab kättetoimetamiseks sobiva aja. Ebaõnnestunud väljastuskatse korral jääb saadetis hoiule elukohajärgsesse postkontorisse ning Kliendile edastatakse postisaadetise saabumise teade e-kirjaga Kliendi e-posti aadressile või lihtkirjaga postkasti. Toodet hoitakse postkontoris 14 kalendripäeva. Juhul kui Klient ei lähe Tootele järgi eelmainitud tähtaja jooksul, on Klient kohustatud hüvitama korduva saatmisega seotud kulud.

Juhul, kui Klient on tellimuse  vormistanud nädalavahetusel (ajavahemikul reedel pärast kella 13.00 kuni esmaspäeval kella 09.00-ni) või riigipühal, hakkab 5 tööpäeva tähtaeg kehtima nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 09.00.

Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

Juhul, kui  Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama,  saates vastavasisulise kirja koos pildiga e-posti aadressile: info@blacksunset.ee

Tooted väljastatakse edasisaatmiseks hiljemalt 5 päeva jooksul pärast tellimuses oleva tasu laekumist BlackSunset arveldusarvele.

Toote saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Probleemid tellitud toodetega

E-pood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on E-poe kohustus. Kaheaastane müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavusele või puudusele tuginemise ja pretensiooni esitamise õigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Kui E-poest ostetud toode on osutunud praagiks, on ostjal õigus pöörduda viivitamata, alates toote lepingutingimustele mittevastavusest või puudusest teada saamisest, aga mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, edastades e-kirja BlackSunset e-postiaadressile info@blacksunset.ee võtta ühendust telefonil +372 58 200 900. Ostjal on kohustus teada anda, millisel tootel esineb probleem, kirjeldada tootel esinevat viga ning lisada tellimuse number.

Kui E-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest E-pood vastutab, parandab või asendab BlackSunset puudusega toote oma kulul. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab BlackSunset ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

BlackSunset vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Lepingust taganemise õigus ja raha tagastamine

Eritellimusel (Kliendi soovil, Kliendi disain) Kliendile valmistatud tooted ei kuulu tagastamisele ja ümbervahetamisele ning nende eest ei tagastata Kliendile tehtud kulutused (sh postiteenus).

Ostjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Tähtaeg algab kauba üleandmisest tarbijale. 14-päevase taganemistähtaja järgimiseks piisab taganemisavalduse saatmisest meile tähtaja jooksul. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Kui toodet on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks (s.t toode ei ole originaalpakendis, sellel on kasutamise või kulumise märke), kaotab ostja sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise õiguse.

Lepingust taganemiseks võib ostja kasutada taganemisavalduse tüüpvormi (justiitsministri 17.12.2013 määrus nr 41, https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001) või saata meile vabas vormis taganemisavaldus e-posti aadressile info@blacksunset.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastuslehe saab SIIT

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Praagiks osutunud toote puhul tagastab BlackSunset ostjale nii kauba- kui ka saatmiskulu.

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

E-pood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

BlackSunset võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud E-poe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea BlackSunset tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on E-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga e-posti aadressile info@blacksunset.ee. Kui ostja ja BlackSunset ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja e-poe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.